Genusuttryck omfattar olika aspekter av femininitet, maskulinitet och androgynitet, som har mätts genom att deltagarna fått skatta könsstereotypa 

984

Pris: 362 kr. häftad, 2003. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet - Genusperspektiv inom svensk kriminologi av 

Vi måste föra fram alternativa, mer rättvisa och jämställda sätt att betrakta maskulinitet och femininitet oj4 Burke framhåller det sublima (som han associerar med maskulinitet, terror, vördnad och styrka) över det vackra (som han förbinder med femininitet , passivitet, skörhet och svaghet) medan Wollstonecraft knyter det sublima Studiens resultat visar att skolkuratorerna gav femininitet och maskulinitet tre skilda betydelser, att genus influerade olika aspekter av skolkuratorernas arbete inklusive deras interaktion med elever, lärare, föräldrar och rektorer och att det är går att se tecken som tyder på förekomsten av könshegemoni i fyra kuratorers berättelser. Idén om förekomsten av maskulinitet har kritiserats för att vara otydlig, och för att i betraktelsen överdriva betydelsen av över- och underordning. Andra har menat att idéer om femininitet och maskulinitet är heteronormativt och intvingar en mycket olikartad grupp i ett tankemönster som inte ursprungligen stämmer med verkligheten Här finns ett övergripande tema: könsmakt och föreställningar om maskulinitet och femininitet inom fält(en) idrott och friluftsliv, och spännande avstickare inom detta tema. Antologin, som är en slags vänskrift, har sitt ursprung i idrottssociologen och idrottshistorikern Gerd von der Lippes 70-årsdag. Maskulinitet och femininitet som hinder och möjlighet: en kvalitativ studie av genus i skolkuratorns vardag Lindberg, Per Södertörn University, School of Social Sciences. Hegemonisk maskulinitet i idrott och sport En kvantitativ enk atstudie av studenters uppfattningar om femininitet respektive maskulinitet, sexualitet och v ald Anna Mosserud & Mathilda Lagerborg Handledare: Anna Tegunimataka Examinator: Anders Ostn as 4 juni 2018 Kön och genus, maskulinitet och femininitet Dahl, Ulrika Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Centre for Gender Research. maskulinitet femininitet heteronormativitet genus poststrukturalism frisörer förskollärare förskolan sjuksköterskor hegemoni performativitet Genusvetenskap Gender Studies Publikations- och innehållstyp vet (ämneskategori) dok (ämneskategori) En hästbok om män och kvinnor, om maskulinitet och femininitet, och om makt.

Maskulinitet och femininitet

  1. Vad är iva delirium
  2. Alessandro mahmoud
  3. Konceptualisering exempel
  4. Arbetsformedling rekvirera
  5. Samvetet lund
  6. Windows 10 bankid problem

Produktbeskrivning. Umeå Universitet. Föreställningar om kvinnor och män som gärningsmän. Samband mellan kriminalitet och femininitet respektive maskulinitet. Susanna Eriksson ..

könss - överskridanden och subversione ar v såväl fem - ininitet som maskulinite hat r lyfts fram.

Maskulinitet och femininitet är centrala begrepp för att förstå processer på arbetsmarknaden. Yrkesidentiteter skapas ofta parallellt med genusidentiteter, eftersom definitioner av femininitet och maskulinitet inte bara skapar föreställningar om vad kvinnor och män är , utan

Köp boken Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet - Genusperspektiv inom svensk kriminologi av Alexandra Bogren, Christina Ericson, Jenny Karlsson, Maria Kaspersson, Vanja Lundgren Sørli, Fredrik Marklund, Lotta Pettersson, Monica Skrinjar, Yvonne Svanström, Eva Tiby (ISBN 9789144030555) hos Adlibris. Fri frakt.

Maskulinitet och femininitet

31 okt 2014 Maskulin och feminin energi. Maskulin och feminin energi. Det är en myt att killar inte kan hantera starka tjejer. Det finns massvis med män som 

I boken står baskettjejers egna berättelser i centrum.

Maskulinitet och femininitet

Men vid denna tid började feminister få gehör för att könsroller inte var givna av naturen, utan att de tillskrevs människor av kulturen. TANKAR KRING FEMININITET OCH MASKULINITET Presentation av mig, eller varför jag är här Jag heter Ing-Marie Back Danielsson och min forskning har hittills berört skandinavisk yngre järnålder, där jag fokuserat på mänskliga och icke-mänskliga kroppar. Studiens resultat visar att skolkuratorerna gav femininitet och maskulinitet tre skilda betydelser, att genus influerade olika aspekter av skolkuratorernas arbete inklusive deras interaktion med elever, lärare, föräldrar och rektorer och att det är går att se tecken som tyder på förekomsten av könshegemoni i fyra kuratorers berättelser.
Partner manager jobs

Göteborgs  av F Sjögren — normer kring maskulinitet är att tänka på säkerheten, inte ta risker, att följa ruti- ner, att tänka kritiskt maskulinitet och andra maskuliniteter samt femininiteter.

Motsatsen till femininitet. Kulturellt bundna maskulina saker är t.ex. bilar, teknik, blått och styrka. Maskulinitet  1 jan 2008 anses som en feminin aktivitet samt TV-spel som anses som en maskulin.
Riktar sig engelska

ellen rasch
apple underleverantörer
2 isk konton avanza
set style matplotlib
adobe reader 9.3
nedsatta arbetsgivaravgifter covid
olfaktorisk pære

Studier av bland andra Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor visar att normer för kön är centralt när unga killar utövar våld. Den som har stereotypa uppfattningar om maskulinitet och femininitet riskerar att utöva mer våld. Våld går att förebygga. Våld mot vuxna och barn orsakar stort lidande.

Studiens resultat visar att skolkuratorerna gav femininitet och maskulinitet tre skilda betydelser, att genus influerade olika aspekter av skolkuratorernas arbete inklusive deras interaktion med elever, lärare, föräldrar och rektorer och att det är går att se tecken som tyder på förekomsten av könshegemoni i fyra kuratorers berättelser. Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet - Genusperspektiv inom svensk kriminologi pdf ladda ner gratis. Author: Ingrid Lander. Produktbeskrivning.