6. Transportstyrelsens freskrifter (TSFS 2010:106) om undantag fr for-don importerade fr eget bruk och fordon som utgr flyttsak eller som har förvrvats frn utlandet genom arv eller testamente, 7. Transportstyrelsens freskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer, 8. Transportstyrelsens freskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om

744

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser; (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 24 maj 2012. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2020:57. Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel. Observera därför att det alltid är den tryckta utgåvan som gäller. 1 kap.

7 och 10 §§ och 12 kap. 4 § luftfartsförordningen (2010:770) och beslutar följande allmänna råd. 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 14 och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:135) om markering och ljussättning av föremål som genomtränger flygplatsers hinder-begränsande ytor. Samtliga regelverk innehåller krav på markering av hinder. Dessutom uppnås att reglerna blir tydligare och mer praktiskt tillämpbara samt att flygsäkerheten höjs.

Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd

  1. Vad fan är hen
  2. Aida wagner
  3. Tibro kommun kontakt
  4. Karensdag sjuk arbetslös
  5. Acknowledge example email
  6. Bokstaven o bokstavslandet
  7. Nordea wiki
  8. Aboriginal women

1 kap. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser; (konsoliderad elektronisk utgåva); beslutade den 24 maj 2012. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2020:57. Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel. Observera därför att det alltid är den tryckta utgåvan som gäller.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vägmärken och andra anordningar; beslutade den 27 juni 2019. Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av förordningen (1984:321) om kontrollavgift vid olovlig parkering, 10 kap.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lastsäkring och kontroll av lastsäkring på och i fordon; beslutade den 9 maj 2017. Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 13 kap. 7 § trafik-förordningen (1998:1276) och 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) samt beslutar följande allmänna råd.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjövägsregler; beslutade den 13 maj 2009. Sjöfartsverkets och Transportstyrelsens beslut, som gäller då denna författning träder i kraft, gäller även efter ikraftträdandet av denna för-fattning.

Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd

TSFS 2011:91 SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om arbetsmiljö på örlogsfartyg

Observera därför att det alltid är den tryckta utgåvan som gäller. 1 kap. TSFS 2010:125Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om 1) medicinska krav för innehav av körkortstillstånd, körkort, traktorkort och taxiförarlegitimation, 2) läkares anmälningsskyldighet enligt 10 kap.

Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd

Myndigheten för delaktighet, MFD, tillstyrker förslaget till rubricerade föreskrifter och allmänna råd men önskar lämna  föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:78) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter. Sammanfattning. Transportstyrelsen vill  I undantagsfall kan Transportstyrelsen besluta att en ledanknuten lotsdispens får användas trots att ett eller flera villkor i bilaga 4 inte är uppfyllda. Allmänna råd. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 kap. 7 § trafik- förordningen (1998:1276) och beslutar följande allmänna råd. Inledande  Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.
Telefon apple

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 kap. 1 § sjötrafik-förordningen (1986:300) och beslutar följande allmänna råd. Tillämpningsområde 1 § Dessa föreskrifter Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygande inspektion; beslutade den XX 2017. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) och 20 kap.

11 § i.
Bolagsverket sok verklig huvudman

glimstedts norrkoping
flygledarutbildning sverige
afterload is described as
stadsbiblioteket cafe jönköping
diesel l
ventilation huddinge

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för besiktningstekniker samt polisman och bilinspektör; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) och beslutar följande krav och allmänna råd.

Läkarförbundet tackar för möjligheten att yttra sig och vill lämna följande synpunkter. anordning enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:66) om utmärkning till sjöss med sjösäkerhetsanordningar, som är inrättad i syfte att underlätta navigering . sjövägmärke . anordning i form av en tavla som ger upplysningar om sjötrafikreglering eller annan information för sjöfarten . skepp fartyg Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor .