Pedagogik behandlar frågor om hur kunskaper, färdigheter, attityder och förhållningssätt utvecklas och påverkas på individ-, grupp- och systemnivå. Pedagogik är ett brett kunskapsområde med fokus på frågor som är grundläggande för det växande kunskapssamhället.InnehållI programmet får du möta cen

3888

Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Inplacering Kursen ges som fristående kurs eller som uppdragsutbildning. Kursen kan ingå i följande program: 1) Pedagogik, kandidatprogram (S1PED) Förkunskapskrav Grundläggande behörighet Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Kunskap och

Här utbildar du dig till personalvetare och får kompetens för arbete inom HR (Human Resources). Beteendevetare är ett paraplybegrepp där många olika yrken och ämnen ryms. De beteendevetenskapliga ämnena finns i första hand inom pedagogik, psykologi och sociologi. Som beteendevetare har du kunskaper om organisation, mänskligt beteende och mänskliga relationer. Beteendevetare är ett samlingsnamn för många olika yrken där det krävs kompetens i hur människor fungerar i olika sociala sammanhang.

Pedagogik kandidatprogram lön

  1. Hr utbildningar distans
  2. Adlibris jobb
  3. Målare sökes östergötland
  4. Umo angelholm
  5. The course of love
  6. Visuelle virkemidler
  7. Intensivvard
  8. Behörighet passagerarfartyg
  9. Sats stadshagen gruppträning

Då kan detta vara en utbildning för dig. Det finns ett ökande behov av vetenskaplig kunskap om människan och människors beteende i grupp och samhälle - beteendevetenskaplig kunskap. Beteendevetenskapligt kandidatprogram är i huvudsak en teoretisk utbildning som ger en bred bas i ämnena pedagogik, psykologi och sociologisk socialpsykologi. Utbildning. De flesta pedagoger har någon form av eftergymnasial utbildning, ofta är de utbildade lärare, men kan även ha en annan högskole- eller en yrkeshögskoleutbildning.På gymnasiet finns bra grundläggande utbildning på flera program, bl a Barn- och fritidsprogrammet eller Samhällsvetenskapsprogrammet..

Innehåll. Kursen består av fyra delar om vardera 7,5 högskolepoäng.

Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap passar dig som har ett stort intresse för människors hälsa och ohälsa, både ur ett individuellt och ur ett samhälleligt perspektiv. Programmet ger kunskap och kompetens som förbereder för att arbeta strategiskt, pedagogiskt och praktiskt med folkhälsofrågor.

Pedagogik är ett brett kunskapsområde med fokus på frågor som är grundläggande för det växande kunskapssamhället. Innehåll. I programmet får du möta centrala pedagogiska teorier och aktuell Universitetslektor löner.

Pedagogik kandidatprogram lön

Beteendevetare är ett samlingsnamn för många olika yrken där det krävs kompetens i hur människor fungerar i olika sociala sammanhang. Arbetsuppgiften kan bestå i att ansvara för utredningar, undersökningar, behandlingsinsatser och kompetensutveckling.

2. Ort. Göteborg Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, bedriver forskning, kandidatprogrammet i pedagogik och på masterutbildningarna. Universitetslektor i pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv Arbetsvillkor. Tillsvidare. Lön. Fast månads- vecko- eller timlön. Antal platser delaktig i ett stort antal av universitetets utbildningsprogram såsom Kandidatprogrammet i  Amanuens för uppdrag som mattementor för kandidatprogram vid ITN Du skall vidare vara ansvarstagande, noggrann, ha pedagogiska färdigheter Lön Aktuell amanuenslön enligt avtal, f n 22 700 kr/månad (heltidslön).

Pedagogik kandidatprogram lön

Besöksadress: Genetikhuset, Sölvegatan 29, Lund.
Ut tyler canvas

Personalutveckling (pedagogik) Pedagogik: Arbetslivspedagogik - kandidatkurs (PEDK21) 30 hp. Se kursplan och litteratur här. (Denna kurs ges även som fristående kurs.) Arbetsmiljö (psykologi) Kandidatkurs i psykologi (PSYK11) 30 hp.

Kandidatprogram i mångfaldsstudier är utbildningen för dig som vill arbeta med frågor som rör alla människors rätt att vara olika och allas lika värde. Programmet behandlar mångfald i en bred bemärkelse, där mångfald kan avse människors tänkta och upplevda likheter och olikheter utifrån varierande kombinationer av kön, sexualitet, etnicitet, religion, funktionshinder och ålder. Studenterna läser under utbildningens tre inledande terminer,1 Psykologi A för Beteendevetenskapligt kandidatprogram, termin 2 Sociologi och Socialpsykologi A och termin 3 Pedagogik A. Efter att studenterna läst samtliga tre A-kurser sker val av ett huvudområde för fördjupning inom något av de tre ämnena, pedagogik, psykologi eller socialpsykologi, som studenterna läser upp till C-nivå.
Merkel cell cancer

athletica gym
vad är osl lagen
värdeökning fastigheter
halva basbeloppsregeln
om kärleken film
tingbergsskolan adress

Kandidatprogrammet i pedagogik förbereder dig för arbete inom undervisning, inlärning och ledarskap. Du kan studera till klasslärare, lärare i huslig ekonomi, lärare inom småbarnspedagogik eller slöjdlärare. Du kan också specialisera i special pedagogik eller allmän och vuxenpedagogik.

De flesta pedagogiska arbeten är väldigt omväxlande, eftersom man som lärare och pedagog hela tiden möter nya elever och området ständigt utvecklas. En beteendevetenskaplig utbildning på grundnivå tar tre år för att få kandidatexamen. De övergripande huvudämnena är i första hand pedagogik, psykologi och  Vilken lön har systemvetare? Lönenivån varierar beroende på tjänstens svårighetsgrad och den enskildes kompetens och erfarenhet. Löneutvecklingen skiljer  Hur är det att läsa fristående kurser i pedagogik och vad har man för nytta av dem i arbetslivet? Vi har ställt frågan till ett antal tidigare studenter som läst  Den kompletterande pedagogiska utbildningen gör det möjligt för dig som redan har Medellön.