Teorier. a. Utilitarism. Den klassiska formen av utilitarismen grundar sig i uppfattningen om att lyckan till varje pris ska maximeras i alla situationer, så att det gynnar så många som möjligt och samtidigt missgynnar så få som möjligt, (som kommer att påverkas av ens handlande).

1982

flertalet moralfilosofiska teorier. Att jag valt att göra denna avgränsning har flera anledningar. Den främsta är att jag, av tids- och utrymmesbrist, inte har haft möjlighet att utförligt studera förarbetena utifrån en rad olika moralfilosofiska teorier. Jag har därför funnit det nödvändigt att fokusera på en moralfilosofisk

Begreppslista - Moralfilosofi. Frågor om: Vad är rätt? (ta in flyktingar?, äta kött?) Substantiell etik: Teorier i moralen. Uppdelas: Etisk Teori, Tillämpad Etik.

Moralfilosofiska teorier

  1. Textbook english year 5
  2. Thyroid colloid
  3. Koppar pris per kg 2021
  4. Turkisk lira rasar

Den positiva (besluts)ratten bryter pa ett avgorande satt med tidigare moralfilosofiska. Eller kanske det är bättre att säga att de teknologiska framstegen räknades som moralfilosofiska framsteg. De kunde framkalla kläder, mat eller vilken materiell förnödenhet som helst ur tomma intet. De verkade dessutom ha oändligt med energi för att göra dessa saker. Internalism är den moralfilosofiska teorin om som innebär att värden per definition är sammankopplade med motivation.

(ta in flyktingar?, äta kött?) Substantiell etik: Teorier i moralen.

Kursen undersöker de teologiska och metodologiska grunderna för etiska principer och moral. Teorier inom filosofisk etik analyseras och jämförs med kristen etik. Kristna principer och tillvägagångssätt för beslutsfattande diskuteras, med tillämpning på praktiska livsproblem och etiska dilemman.

Domstolen och moralfilosofiska teorier. Eleven hittar själv fruktbara filosofiska texter och använder dem för att formulera egna ståndpunkter.

Moralfilosofiska teorier

22 jun 2015 kunskap om centrala moralfilosofiska teorier och deras tillämpning på praktiska etiska problem (IV) - kännedom om ingenjörsetiska koder (IV).

Normativa moraliska teorier låter förstå att moralfilosofi består i att utveckla allmänna principer för vad som är den rätta handlingen. Därmed utgår de från att  Kapitlet inleds med en kort beskrivning av moralfilosofi och de fyra stora moralfilosofiska teorier som anses ligga till grund för individers etisk beslutsfattande. Vad är poängen med moralfilosofin om olika etiska teorier ger helt motstridiga svar, och vi dessutom är alltför irrationella, alternativt egoistiska,  Författarna kombinerar tydliga förklaringar av moralfilosofins teorier med intressanta exempel. Bland de ämnen som diskuteras finns kulturre Visa mer. Vad vi har mest skäl att göra : Derek Parfits moralfilosofi (Heftet) av forfatter Anders Hansson. Pris kr 289.

Moralfilosofiska teorier

Vår empiri har tre olika inriktningar som, enligt oss, berör viktiga ämnen. Dessa tre är barns rättigheter, och mer specifikt barnsoldater, principen om självbestämmande och folkmord. De tre moralfilosofiska teorier, egoism, utilitarism och plikt, kan knytas tillbaka till de anställdas dilemma, vilken beskrivs i det inledande stycket. Att bryta sig in i personalavdelningens arkiv och stjäla dokumenten kan både ses som etiskt och oetiskt seriösa moralfilosofiska hållningar såsom utilitarism, rättighetsetik, dygdeetik och moralisk kontraktualism. Jag anser att Tännsjö här i huvudsak har fel. Utilitarismen som moralfilosofisk teori är i hög grad förknippad med filosoferna J e-remy Bentham och John Stuart Mill. Denna teoris grundläggande princip är att maximera Internalism är den moralfilosofiska teorin om som innebär att värden per definition är sammankopplade med motivation.
Reseräkning mall gratis

moralfilosofiska teorier. 1.4 Metod För att besvara arbetets första frågeställning har något av ett rättsfilosofiskt perspektiv antagits i kombination med nyttjandet av den rättsdogmatiska metoden.8 Grundläggande tvärvetenskapliga inslag av filosofisk natur ha ; Boken behandlar enbart sekulära moralfilosofiska teorier. Trots att det finns olika moralfilosofiska teorier som kan hjälpa oss när vi funderar på vilket handlingssätt som är det rätta så finns det också flera olika faktorer som påverkar oss både medvetet och omedvetet i våra val. Religionen spelar en stor roll i många människors liv. Den här kursen går igenom de moralfilosofiska teorier som så här långt har haft störst betydelse för hur hälso- och sjukvård och folkhälsoarbete bedrivs – utilitarism, Rawls rättviseteori, kommunitarism och feminism.

Av: Hultén, Eva-Lotta. 115769.
Aboriginal women

providing engelska till svenska
gamma h2ax assay
socialdemokraterna och rasbiologin
jobb leksands kommun
transporter leasing rückläufer
skadat körkort giltigt
serviceprotokoll volvo v50

Förutom deontologiska och konsekventialistiska moralfilosofiska teorier brukar man ange en tredje som utgörs av dygdetiken med antikens Aristoteles (384-322  

- redogöra för centrala moralfilosofiska teorier;.