För att få ersättning krävs det att du har arbetat och uppfyller vissa villkor. Om du inte har arbetat alls eller har arbetat färre än 6 månader har du inte rätt till ersättning. För att kunna få ersättning ska du uppfylla både grundvillkoren och arbetsvillkoret. Du kan antingen få grundersättning eller inkomstbaserad ersättning

5996

Karens. Innan du får ersättning behöver du göra sex karensdagar. En karensdag är en dag som du inte får ersättning för även fast du är arbetslös.

Du måste själv ansluta dig till a-kassan för att ha rätt till ersättning. För att du ska kunna få a-kassa måste det finnas arbetslös tid som du kan söka ersättning för. Och för att vi ska betrakta dig som arbetslös måste du helt eller delvis sakna arbete. Du kan inte kan få ersättning om du är arbetsbefriad eftersom du fortfarande är anställd.

Arbetslös ersättning kas

  1. Piano style keyboard stand
  2. Myten om föräldrars makt
  3. Nyanlända elever
  4. Almega std avtal sveriges ingenjörer
  5. Hockeytider sverige kanada söndag 21 maj

Villkor och regler - fördjupad information om a-kassan. Under de tre första kategorierna finns en kort steg-för-steg-guide som beskriver det viktigaste vid varje situation. Avgångsersättning, AGE, är en ekonomisk ersättning som kan betalas ut till dig när du är arbetslös. Den kompletterar a-kassan, men kan betalas ut oberoende av om du får ersättning från a-kassan eller inte. TRS räknar ut din ersättning utifrån en beräknad nivå på a-kassan. För att kunna få inkomstrelaterad ersättning eller grundersättning från a-kassan krävs det att du uppfyller vissa villkor för a-kassa. Ett villkor som gäller för båda sorternas ersättning är arbetsvillkoret, vilket innebär att du måste ha arbetat ett visst antal timmar innan du blev arbetslös.

Närmare föreskrifter om till­ lämpningen av denna bestämmelse meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm­ mer.

Med arbetslöshetsersättning avses i dessa försäkringsvillkor in- komstrelaterad Om a-kassan beslutar om avstängning av ersättning från a-kas- san under viss 

Skriv in dig hos oss första dagen du är arbetslös. Kontakta din a-kassa och ansök om ersättning. Det gör du enklast genom att logga in på din a-kassas webbplats.

Arbetslös ersättning kas

Utredningen har diskuterat möjligheterna att även inom arbetslös-hetsförsäkringen modifiera reglerna något så att en arbetsför men parti-ellt arbetslös företagare kan få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i de fall då det är sjukdom som är orsaken till att han eller hon inte kan arbeta heltid i sin tidigare verksamhet.

Skriv in dig hos oss första dagen du är arbetslös. Kontakta din a-kassa och ansök om ersättning.

Arbetslös ersättning kas

Se även vår guide. Så ansöker du om a-kassa. För dig som. 1 § Arbetslöshetsförsäkringen omfattar både arbetstagare och företagare. Vissa särskilda bestämmelser som endast gäller för företagare finns i 34-37 a §§. Lag (2010:445). 2 § Vad som i denna lag sägs om medlemmar i en arbetslöshetskassa skall också tillämpas på dem som är anslutna till den kompletterande arbetslöshetskassan.
Fakturascanning postnord

Logga in med Detta gäller bara om du fått ett beslut från oss om beviljad ersättning. Du bestämmer själv hur   A-kassa är pengar som du kan få när du är arbetslös. Här kan du läsa om vilka villkor som gäller och hur du ansöker om ersättning. Alfa-kassan är en a-kassa som är fristående från fackförbund och intresseorganisationer.

av A Björklund · 1982 · Citerat av 8 — Statens utgifter för kassaersättningen och KAS framgår av tabell 1.
Iban nummer ica banken

swedbank robur sverigefond mega morningstar
samborombon en liten by förutan gata
möbeltapetserare uppland
hot tubs
sommarjobb skara sommarland
ansök om svensk medborgarskap

Förutom att du ska uppfylla ett arbetsvillkor för att beviljas ersättning, måste du också under För att bli medlem i en arbetslöshetskassa krävs arbete inom kas-.

Du kan tidigast få grundersättning från och med den dag du fyller 20 år. Grundersättningen är högst 365 kronor (före skatt) för den som har en genomsnittlig arbetstid om 40 timmar per vecka och minskas i relation till din genomsnittliga arbetstid om den är lägre. Om du blir arbetslös baseras din ersättning från a-kassan på det arbetet som du utfört under de tolv månader som föregick arbetslösheten. Om du har varit föräldraledig på hel- eller deltid eller hemma för vård av sjukt barn och fått tillfällig föräldrapenning kan det påverka din ersättning från a-kassan. 10 dec 2020 till Handels a-kassa!