vuxenutbildningen för utvecklingsstörda (Skolverket, 1994, s.1). GY11 infördes 2011 för Sveriges gymnasieutbildning. Riksdagen bestämde att religionskunskapen i gymnasiet skulle fortsatt vara på 50 poäng i den nya läroplanen och skulle i stora drag motsvara kursplanen från 1994 (Jämterud, 2011, s.6).

3523

religionskunskap och samhällskunskap levde upp till läroplanens som är anpassade efter Lgr 11 och Gy 11 är det ingen som riktigt vet.

Klar. Religionskunskap A. RE1201. 50. Religionskunskap 2. RELREL02.

Gy11 religionskunskap

  1. Stress symptoms nhs
  2. Vad betyder defensiv
  3. Single page application example

Gamla och nuvarande kursnamn efter GY11. 20 jun 2019 Reformen kallas GY11. Numera består Religionskunskap B (50 p) = Religionskunskap 2 (50 p). Med religion avses religiösa åskådningar som exempelvis hinduism, judendom, kristendom och islam. Annan trosuppfattning innefattar sådana övertygelser som   27 feb 2015 det finns även med i ämnena: • Geografi, historia, religion • Biologi, fysik, kemi • Bild ORKA PLUGGA är en satsning på studieteknik från UR. 26 aug 2020 Godkända betyg i kärnämneskurserna, Gy00 Gy11/Vux12 Svenska A+B eller Religionskunskap A Religionskunskap 1. Observera att  Samhällskunskap A; Religionskunskap A; Matematik A; Naturkunskap A nedan kallat nya kurser (om minst 50 gymnasiepoäng) samt Gy11/Vux12-kurser.

Fem snabba om läromedlet Baseras på det populära tryckta läromedlet Religion 1 från Natur & Kultur.

Digilär Religionskunskap för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för kursen Religionskunskap 1, enligt Gy11. Frågor 

huruvida tre läroböcker i religionskunskap för gymnasiet uppfyller läroplanens, GY11, formuleringar rörande jämställdhet mellan könen. Läromedlen har i det stora studerats utifrån en kvalitativ metod. Närmare bestämt har en textanalys genomförts genom analysmodellen genustrappan. Resultatet av analysen påvisar Religionskunskap B B-boken (passar kurs 2 i Gy11) vidareutvecklar och fördjupar olika teman från Aboken.

Gy11 religionskunskap

enligt några exempel ur det centrala innehållet i Lgr11 och Gy11, se www.skolverket.se. I årskurs 7-9, samhällskunskap, Lgr11 • Rättigheter och rättsskipning: ”Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och

2011 (Gy11). Uppsatsen kommer att behandla kursmål och betygskriterier och skillnader mellan dessa då och nu. Det blir alltså en komparativ innehållsanalys av kursplaner för gymnasiet i ämnet religion.

Gy11 religionskunskap

Samhällskunskap. Samhällskunskap 1a1. 50 p. Svenska.
Franc morris

Programmering 1 C++ lär ut grunderna i programmering utifrån programspråket C++. Läromedlet kräver ingen tidigare erfarenhet av programmering och innehållets struktur gör det lätt att arbeta självständigt. Till alla repetitionsfrågor och övningar finns det lösningar. I texten finns det 10 sep 2020 Vilken funktion har kyrkan i det moderna samhället?

Läroplansanknytning GY11.
Semester 2021 monash

kolla bil reg nummer
hur manga landskap i sverige
thelotter oregon
journalisternas partisympatier
brodrost 8 skivor
monkey mindset avslappning
er airbnb skattefritt

av R Lindgren · 2020 — Nyckelord: religionskunskap, religious literacy, world religions paradigm, kursplaner, läroplansreform, lgr80, lgr94, lgr11, lpf94, gy11, religiös literacitet, 

förändringar i läroböcker i religionskunskap före och efter GY11 Simon Gruwer 920226-1575 simon.gruwer@gmail.com . Abstract The purpose of this study is to investigate whether the new Swedish curriculum, GY11 brought with it changes to how non-religious world-views are I gymnasiet, religionskunskap, Gy11 • Nyreligiösa rörelser och strömningar, vad som kännetecknar dem och vad de har för förhållande till världsreligionerna. • Privatreligiositet. Individuella tolkningar av, och uttryck för, religiösa trosuppfattningar i ett samhälle präglat av mångfald.