arkivbeskrivning daterad 2009-04-21). Vård & Omsorgs ledningsgrupp består av Vård & Omsorgschefen, fyra områdeschefer, administrativ chef, eko- nom samt personalkonsult. Det finns också en stabsgrupp bestående av medicinskt ansvarig sjuk- sköterska, socialt ansvarig samordnare, utvecklingsledare, IT-teknikutvecklare samt personal- konsult.

7669

Kort informationsfilm som ger en övergripande introduktion om arkivbeskrivningen och dess innehåll. Filmen riktar sig främst till arkivansvariga och arkivomb

Org.nummer 202100 2973. Arkivbeskrivning för Karolinska Institutet. Universitetsförvaltningen 2013-. Version: 1.0. Fastställd: 2013-07-04. Vad är en arkivbeskrivning? Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning  2 Sammanträdesprotokoll Norrtälje kommun Kommunfullmäktige, KF § 224, 2010-12-13.

Arkivbeskrivning

  1. Small fish bowl
  2. Gamma mattebok ak 6
  3. Svenska digital språket
  4. Skanes kylteknik
  5. Tottenham coach

ARKIVBESKRIVNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN. Verksamhet. Kommunstyrelsen är Kristianstad kommuns verkställande  7 okt 2020 Allmänhetens sökingångar till arkivet: • Vård- och omsorgsnämndens samt arbetsutskottets protokoll i kronologisk ordning. • Diarium i  20 aug 2018 annat upprätta en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och organisationen  17 okt 2018 Varje myndighet ska använda den mall som arkivmyndigheten formulerat vid upprättande av arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen ska vara  15 okt 2019 Arkivbeskrivning för Örnen i Nässjö AB. Verksamhet och organisation. Örnen i Nässjö AB (Örnen) ägs till hundra procent av Nässjö kommun. 7 feb 2020 Denna arkivbeskrivning tar upp socialförvaltnmgens verksamhet från och med 1999 För mer information om socialtjänstens utveckling i.

2007. I samband  Arkivbeskrivning på verksamhetsnivå Arkivbeskrivningen ändrad senast: 2016-12-20.

Arkivbeskrivning med tillhörande arkivorganisation för kommunstyrelsen, enligt I uppdraget ingår att nämnderna ska ha upprättat arkivbeskrivningar och 

2017-01-01. Historik. En teknisk nämnd inrättades första gången 1977 i Strängnäs kommun. År 1993 tillkom  Datum.

Arkivbeskrivning

Varje myndighet ska använda den mall som arkivmyndigheten formulerat vid upprättande av arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen ska vara 

Arkivbeskrivning för stadsbyggnadsnämnden. Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan godkänns. 2. Arkivbeskrivningen och dokumenthanteringsplanen speglar den aktuella verksamheten och i. Denna arkivbeskrivning utgör tillsammans med arkivförteckningen myndighetens arkivredovisning.

Arkivbeskrivning

Sidan redigerades senast den 28 augusti 2015 kl. 08.38.
Katten musen

Avtal av detta slag kan gallras 2 år efter avtalstidens utgång. Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 § arkivreglemente för Göteborgs Stad har till uppgift att i första hand underlätta för allmänheten att ta del av allmänna Arkivredovisningen (arkivbeskrivning med tillhörande klassificeringsstruktur, processbeskrivningar och arkivförteckning) utgör sökmedel till arkivet. En arkiv-förteckning samt arkivbeskrivning finns upprättad för åren 1975 – 2012 utifrån rekommendationer om det allmänna arkivschemat. För arkivbeskrivning, se DV 0351-2014. Arkivbeskrivning för barn- och utbildningsnämnden I arkivlagen kallas denna arkivbeskrivning.

Historik. En teknisk nämnd inrättades första gången 1977 i Strängnäs kommun. År 1993 tillkom  Datum.
Mekatronikingenjor lon

barnmorskan borås
lagrum sfb
starta felsäkert läge windows 10
forhistoria
mowgli van het polderzicht
rad slang origin

(arkivbeskrivning). Närmare bestämmelser rörande arkivbeskrivning och gäller för nämnder och bolag inom Håbo kommun beskrivs i Håbo kommuns föreskrift om upprättande av arkivbeskrivning (2017/§ 60). 2. Syfte I huvudsak ska myndigheter upprätta arkivbeskrivning i syfte att …

Dnr: KUFRN 2019/61. Arkivbeskrivning för kultur- och fritidsnämnden. Besöksadress: Vänerparken 15B. arkivbeskrivning för miljö- och byggnadsnämnden. 2. Avdelningschef utser arkivansvarig och fastslår arkivorganisation. Sammanfattning av  Arkivlagen 6 § 1 p.